X

موسسات و سازمان ها

همکاری با مؤسسات آموزشی و سازمان ها

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرمانا به منظور همکاری با مؤسسات آموزشی و سازمان ها مفتخر است که تیمی از روانشناسان صنعتی و سازمانی و روانشناسان متخصص در حیطه روانشناسی مدرسه و مؤسسات آموزشی را گرد هم آورده است. این تیم توانمندی لازم برای احصاء آسیب های انسانی درون سازمانی و رفع موانع و آسیب ها را بر عهده دارد.

همکاری با مدارس و مؤسسات آموزشی

برمبنای تعریف انجمن ملی روانشناسی مدرسه (NASP) خدمات روانشناسان در مدرسه را می توان در پنج حیطه ارزیابی، پیشگیری، مشاوره، درمان و پژوهش و سیاست گذاری برشمرد. با لحاظ کردن این تعریف، متخصصان روانشناسی مدرسه درصدد هستند تا با توجه به ابعاد پنج گانه فوق، در آموزش و پرورش چند بعدی دانش آموزان، مدارس را یاری دهند و با نگاهی کل نگر، روابط درون سازمانی و بهداشت روان کارکنان را غنی سازند.

همکاری با سازمان ها

روانشناسی صنعتی و سازمانی علم مطالعه نحوه رفتار افراد در محیط کار است. انجمن کانادایی روانشناسی صنعتی و سازمانی هدف از فعالیت روانشناسان صنعتی و سازمانی در سازمان را در راستای همراهی و حمایت از سازمان ها چنین بر می شمارد: 1) مدیریت کارآمدی منابع انسانی، 2) بررسی علمی رفتار و شناخت انسانی در شغل و 3) کمک به افراد در سازمان ها تا اهداف کاری شان را دریابند، نارضایتمندی شغلی را کاهش دهند و فشار روانی مربوط به کار را کاهش داد.

تیم روانشناسی صنعتی و سازمانی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرمانا با تدارک بسته ای مفتخر است تا به منظور فراهم دیدن اهداف فوق، به ارائه خدمات به سازمان های اداری، صنعتی و بانک ها بپردازد.

جدیدترین مطالب سایت
روانشناسی در قاب سینما(نمایش و بررسی فیلم های کلاسیک و روز جهان از دیدگاه روانشناسی)

روانشناسی در قاب سینما(نمایش و بررسی فیلم های کلاسیک و روز جهان از دیدگاه روانشناسی)

شروع جلسات ماهانه از 16 آذر

فواید در آغوش گرفتن

فواید در آغوش گرفتن

لئو بوسکاليا می گويد: روزی وقتی پس از سخنرانی عمومی، دوستی را که برای دیدارم آمده بود در آغوش گرفتم، آهی کشید و گفت: « چه احساس خوبی! مثل بازگشتن به خانه است، از سفری طولانی.»

کنش ذهنی ناخودآگاه

کنش ذهنی ناخودآگاه

فرض روانکاوانه کنش ذهنی ناخودآگاه از نظر ما ، از یک طرف ، اتساع عظیمی از جانگراییِ (animism) بدوی است که سبب می شود ما نسخه های بدل آگاهیِ خودمان را همه جا دور و برمان ببینیم و از طرف دیگر، گسترشی از تصحیحی است که کانت در دیدگاه ما نسبت به ادراک بیرونی اعمال کرد.

RSS