X

مقالات روانشناسی، مشاوره و رواندرمانی مرکز مشاوره آرمانا

مقالات روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان

فواید در آغوش گرفتن

لئو بوسکاليا می گويد: روزی وقتی پس از سخنرانی عمومی، دوستی را که برای دیدارم آمده بود در آغوش گرفتم، آهی کشید و گفت: « چه احساس خوبی! مثل بازگشتن به خانه است، از سفری طولانی.»

روانشناس 0 4386

لئو بوسکاليا می گويد: روزی وقتی پس از سخنرانی عمومی، دوستی را که برای دیدارم آمده بود در آغوش گرفتم، آهی کشید و گفت: « چه احساس خوبی! مثل بازگشتن به خانه است، از سفری طولانی.» بِشتر پدرها و مادرها و آموزگاران، تنها زمانی بچه ها را لمس می کنند که یا هل شان می دهند و یا دست شان را می گیرند و به این سو و آن سو می کشانند. در حالی که به روشنی نشان داده شده است که میان نزدیکی جسمانی ای که کودکان حس می کنند و سلامت جسمی و روانی آن ها رابطه ی مستقیمی وجود دارد. بیشتر ما حتی کسانی را که دوست داریم با تمام وجود بغل نمی کنیم. در آغوش گرفتن های مان را برای نزدیکی جنسی یا لحظه ای که برنده ی جایزه ای شده ایم و یا لحظات دردناک زندگی مان در بیمارستان ها یا مراسم تشییع جنازه ذخیره می کنیم.

کنش ذهنی ناخودآگاه

فرض روانکاوانه کنش ذهنی ناخودآگاه از نظر ما ، از یک طرف ، اتساع عظیمی از جانگراییِ (animism) بدوی است که سبب می شود ما نسخه های بدل آگاهیِ خودمان را همه جا دور و برمان ببینیم و از طرف دیگر، گسترشی از تصحیحی است که کانت در دیدگاه ما نسبت به ادراک بیرونی اعمال کرد.

روانشناس 0 3392

فرض روانکاوانه کنش ذهنی ناخودآگاه از نظر ما ، از یک طرف ، اتساع عظیمی از جانگراییِ (animism) بدوی است که سبب می شود ما نسخه های بدل آگاهیِ خودمان را همه جا دور و برمان ببینیم و از طرف دیگر، گسترشی از تصحیحی است که کانت در دیدگاه ما نسبت به ادراک بیرونی اعمال کرد.

دقیقاً همانطور که کانت به ما هشدار داد که این حقیقت را از قلم نیندازیم که ادراکات ما، به صورت ذهنی (subjectively) مشروطند و نباید آنها را با آنچه ادراک می شود، ولی خود ناشناختنی است، یکی بگیریم؛ از همین روروانکاوی هم به ما هشدار میدهد که نباید ادراکاتی را که به وسیله آگاهی صورت می پذیرد، با فرایندهای ذهنیِ ناخودآگاهی یکی بگیریم، که ابژه آن ادراکات اند. نظیر امر فیزیکی، امر روانی ضرورتی ندارد که همانطوری که وجود دارد، بر ما ظاهر شود.

به هر حال باید شاد باشیم از اینکه تصحیح ادراک درونی آن مشکلات بزرگی را ندارد که تصحیح ادراک بیرونی به همراه داشت –

ابژه های درونی کمتر شناخت ناپذیرند تا دنیای بیرونی. 

نگاهی به موج کودک آزاری های اخیر.....

افزایش نرخ اخبار کودک ازاری در ماه های اخیر موجی از دل مشغولی های واقعی و نگرانی های غیر واقع بینانه را در میان اقشار مختلف در ورای والدین و افراد درگیر در حیطه کودک و نوجوان به راه انداخته است با احترام به این حساسیت های انسانی و تب و تاب موجود به رنج کودکان معصوم ...

روانشناس 0 2686

افزایش نرخ اخبار کودک ازاری در ماه های اخیر موجی از دل مشغولی های واقعی و نگرانی های غیر واقع بینانه را در میان اقشار مختلف در ورای والدین و افراد درگیر در حیطه کودک و نوجوان به راه انداخته است با احترام به این حساسیت های انسانی و تب و تاب موجود به رنج کودکان معصوم ... سوالی مهم قابل طرح و تامل برای مسیولین و واقفان امر وجود دارد که در دل هر پاسخی به این پرسش مجموعه ای از  کم توجهی ها وجود دارد :   .... آیا شاهد افزایش نرخ کودک آزاری چه جسمانی و چه جنسی هستیم یا به ید بازار داغ شبکه های اجتماعی، پچ پچ ها و اشک های اتاق های درمان به هیجان برون ریزی شده در شبکه های اجتماعی بدل شده اند؟ ...  خوب هست نگاهی داشته باشیم به پاسخ های محتمل ... خوشحال کننده ترین پاسخ این است که افزایشی در نرخ کودک ازاری وجود ندارد که

سینما، روانشناسی و تحلیل رؤیای فیلم

سینما زندگی است، پرشور و جاری... سینما هویّت است، هویتی مستقل در بین ملل. سینما ارتباط است، ارتباطی ماندگار. سینما جان دارد و دنیای سینما، دنیای جادوگران و ساحره هاست، دنیای فانتزی های کودکانه، دنیای رنج، درد، شادی و زیبایی که دقایقی ...

روانشناس 0 5860

سینما زندگی است، پرشور و جاری... سینما هویّت است، هویتی مستقل در بین ملل. سینما ارتباط است، ارتباطی ماندگار. سینما جان دارد و دنیای سینما، دنیای جادوگران و ساحره هاست، دنیای فانتزی های کودکانه، دنیای رنج، درد، شادی و زیبایی که دقایقی، دیگر خودمان نیستیم، از خودمان درآمده و جایگزین یکی از قهرمان های پرده ی نقره ای گردیده و با جریان سیّال رؤیاها و خلاقیّت نمادین آن، روان می گردیم. درون مایه ی سینما بر اساس ساختن شخصیت هاست و شخصیت اصولاً محور بسیاری از اختلالات رایج نمایشی است.

کمال خواهی (Perfectionism)

"کمال خواهی" یعنی تعیین معیارهای بسیار سخت، که خود تحمیلی هستند و تلاش شدید و بی رحمانه برای دستیابی به آن ها، با وجود مشکلاتی که برای فرد ایجاد می کنند. فرد کمال خواه احساس ارزشمندی خود را تقریبا بر اساس میزان پیگیری و دست یابی به این معیارها تعیین می کند.

روانشناس 0 5007

"کمال خواهی" یعنی تعیین معیارهای بسیار سخت، که خود تحمیلی هستند و تلاش شدید و بی رحمانه برای دستیابی به آن ها، با وجود مشکلاتی که برای فرد ایجاد می کنند. فرد کمال خواه احساس ارزشمندی خود را تقریبا بر اساس میزان پیگیری و دست یابی به این معیارها تعیین می کند. کمال خواهی می تواند فقط در یک بخش از زندگی مثل کار یا در تمام جنبه های زندگی وجود داشته باشد ;کار، مطالعه، روابط بین فردی، ورزش، ظاهر فرد، بهداشت فردی، ازدواج... افراد کمال خواه به طور معمول ویژگی های شخصیتی مانند جاه طلبی، ترس از اشتباه، ترس از نارضایتی، ترس از بازنده بودن، تفکر همه یا هیچ، تاکید بر بایدها و نباید ها دارند. برای کمالگرا بودن نیازی به رسیدن به اهداف نیست، بلکه تنها داشتن نگاه کمالخواهانه/کمالگرایانه کافی است.

مرور مفهومی تروما

اختلال استرس پس از آسیب(PTSD :Post-traumatic stress disorder) از جمله اختلالاتی است که از نظر تاریخچه و سیر پر فراز و نشیب واژه گزینی از نظر تعریف، سبب شناسی، تشخیص، درمان و پیش آگهی بسیار پیچیده و متنوع است.

روانشناس 0 6337

اختلال استرس پس از آسیب(PTSD :Post-traumatic stress disorder) از جمله اختلالاتی است که از نظر تاریخچه و سیر پر فراز و نشیب واژه گزینی از نظر تعریف، سبب شناسی، تشخیص، درمان و پیش آگهی بسیار پیچیده و متنوع است. به صورت کلاسیک و ثبت شده اولین بار طی جنگ های انفصالی آمریکا (1365-1361) پزشکان از نوعی عارضه ی عصبی در سربازان جبهه جنگ به نام غم غربت(Nostalgia) نام بردند و بعداً از اصطلاحات دیگری چون نوروز ترس و سندروم تلاش(Effort syndrome) و به طور مشخص قلب تحریک پذیر سربازان(Soldiers irritable heart)، اصطلاح نورآستنی(Traumatic neurosis) مطرح شد. در جریان جنگ روسیه و ژاپن(1905-1904)، پزشکان روسی اصطلاح هیستری(Hysteria) و ضعف عصبی(Nourosthenia) را به کار بردند. در سال 1909-1900 که نفوذ روانکاوی به ویژه در ایالت متحده آمریکا بسیار چشمگیر بود، پزشکان تشخیص تحت عنوان «نوروز ضربه ای» را توضیح دادند.

مدیریت خودکشی

خودکشی، مرگِ ناشی از صدماتی است که شخص عمدا به خودش وارد می کند. قصد، فکر، آماده سازی، تلاش ناموفق یا ناکام در بررسی خودکشی مورد اهمیت هستند. شواهد نشان می دهند خودکشی بین افراد ۲۴-۱۵ سال سومین و در بین افراد ۴۴-۲۵ سال چهارمین علت مرگ است. همچنین مهم است بدانیم الگوی خودکشی در کشورهای مختلف متفاوت است.

روانشناس 0 7532

خودکشی، مرگِ ناشی از صدماتی است که شخص عمدا به خودش وارد می کند. قصد، فکر، آماده سازی، تلاش ناموفق یا ناکام در بررسی خودکشی مورد اهمیت هستند. شواهد نشان می دهند خودکشی بین افراد ۲۴-۱۵ سال سومین و در بین افراد ۴۴-۲۵ سال چهارمین علت مرگ است. همچنین مهم است بدانیم الگوی خودکشی در کشورهای مختلف متفاوت است. خودکشی موقعیتی بحرانی برای خانواده ها و نیز هراس آور برای درمانگران است. اغلب درمانگران مایل هستند تا چنین مواردی را ارجاع دهند. هر چند ارجاع به درمانگر باتجربه از ضروریات حرفه ای است، اما با توجه به اینکه در فرایند درمان گاهی ناگزیر از مواجهه با چنین شرایطی هستیم، باید مهارت های مداخله ای مرتبط را بیاموزیم. از جمله مدل های درمانی مختلف تدوین شده برای مقابله با خودکشی شامل: CBT، رفتار درمانی دیالکتیک، مداخله در بحران، روان درمانی پویشی و معنویت درمانی، و بستری هستند. البته در نظر گرفتن «دارو درمانی به عنوان یک ضرورت» مورد اهمیت بالینی می باشد.

طرح واره های ناسازگار اولیه (EMS)

طرحواره[1] ساختاری شناختی برای ادراک، ساماندهی، پردازش و بهره‌برداری از اطلاعات است. طرحواره‌ها در طی زمان نسبتاً ثابت می‌مانند و این منجر به شیوه‌های ثابت برای ادراک و استفاده از اطلاعات می‌شود. طرحواره‌ها در افراد با هم متفاوتند و همین سبب می‌شود که هر فردی اطلاعات را به شیوه ای خاص پردازش کند و رفتاری متفاوت با دیگران داشته باشد...

روانشناس 0 9612

طرح واره های ناسازگار اولیه (EMS)  تاریخچه طرحواره[1] ساختاری شناختی برای ادراک، ساماندهی، پردازش و بهره‌برداری از اطلاعات است. طرحواره‌ها در طی زمان نسبتاً ثابت می‌مانند و این منجر به شیوه‌های ثابت برای ادراک و استفاده از اطلاعات می‌شود. طرحواره‌ها در افراد با هم متفاوتند و همین سبب می‌شود که هر فردی اطلاعات را به شیوه ای خاص پردازش کند و رفتاری متفاوت با دیگران داشته باشد(اتکینسون[2] و همکاران، 1384). رویکرد طرحواره در بطن رویکرد شناخت درمانی بک[3](1960) شکل گرفت. مفروضه ی اصلی شناخت درمانی این است که شیوه ی تفکر ما درباره ی حوادث زندگی تعیین کننده ی احساس ماست، افراد مبتلا به مشکلات هیجانی تمایل دارند واقعیت را تحریف کنند. طرح واره ها چگونگی تفکر، احساس، رفتار و نحوه ی ارتباط با دیگران را تعیین می‌کنند. باورهای عمیق و تزلزل‌ناپذیری که در دوران کودکان درباره‌ی خود، دیگران و جهان اطراف در ذهن‌ شکل گرفته‌اند. نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری احساس ما درباره خودمان دارد. رها کردن این طرحواره‌ها مستلزم چشم‌پوشی از امنیتی است که در پناه این طرحواره‌ها بدست آورده‌ایم. بنابراین، این باورها علیرغم آسیبی که به ما می‌زنند در پناه آنها احساس امنیت می‌کنیم. زیرا به ما قدرت پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان آفرینی می‌دهند(یانگ، کلاسکو و ویشار، 1390).

Attemtion Deficit Disorder

از نظر زیست شناختی در مغز فرد مبتلا به ADD چه می گذرد؟

روانشناس 0 4958

ازنظرزیست شناختی درمغزفرد مبتلا به ADD چه می گذرد؟                بسیاری ازصاحب نظران معتقدند ADD حاصل نقص در بدکارکردی زیست شیمیایی بدن است و مبتلایان فاقد میزان  مناسب  ناقل های عصبی در شکاف بین نورون های مغز/ سیناپس هستند. موضوع پیچیده ترازاین است. پژوهش های  مختلف  PET، SPECT، و نوارمغزنشان می دهند که علاوه برناهنجاری های زیست شیمیایی، ازنظرساختارنیزنسبت به  مغزافراد  سالم تفاوت هایی وجود دارد.   برخی تفاوت ها از نظر زیست شناختی در مبتلایان به ADD منجربه نشانه هایی مانند بیش فعالی، حواسپرتی، رفتارهای    تکانشورانه و پرخطر می شوند. این تفاوت های ساختاری در سه سطح مختلف فعالیت های مغز وجود دارند:

رویکرد شناختی - رفتاری

دیدگاه «شناختی- رفتاری» یا «شناختی» در اوایل دهه ی 1950 میلادی مطرح شد. طرح کلی و روش هایی که توسط آلبرت الیس[1]، آرون.تی بک[2]، دونالد مایکنبام[3] و سایر پژوهشگران به وجود آمد، به عنوان روشی کارآمد به طیف وسیعی از مشکلات روانشناختی و اختلال های روانی گسترش یافته است

روانشناس 0 14416

دیدگاه «شناختی- رفتاری» یا «شناختی» در اوایل دهه ی 1950 میلادی مطرح شد. طرح کلی و روش هایی که توسط آلبرت الیس[1]، آرون.تی بک[2]، دونالد مایکنبام[3] و سایر پژوهشگران به وجود آمد، به عنوان روشی کارآمد به طیف وسیعی از مشکلات روانشناختی و اختلال های روانی گسترش یافته است (فری[4]، 1391؛ فیرس و ترال، 1389؛ رایت، بسکو و تیز[5]، 1390؛ پروچاسکا و نورکراس، 1391؛ کری، 1389). مولفه های رفتاری مدل شناختی- رفتاری ریشه در فعالیت پژوهشگران بالینی در سال های دو دهه 1950 و 1960 دارد. طی این دو دهه نظریه های شرطی سازی کلاسیک پاولف و کنشگر اسکینر و سایر رفتارگراهای تجربی در مورد انسان و در مسائل بالینی مورد استفاده قرار گرفتند(رایت و همکاران، 1390). با گسترش پژوهش ها در این زمینه، برخی پژوهشگران برجسته رفتارگرایی از جمله آلبرت الیس و لوینسون و سایرین در صدد ادغام و یکپارچه سازی راهبردهای شناختی در برنامه های رفتاری برآمدند (رایت و همکاران، 1390). آرون بِک نیز از همان ابتدای طرح نظریه اش، استفاده از روش های رفتاری را مورد توجه و تاکید قرار داد. زیرا، به اعتقاد او، فنون رفتاری در کاهش علائم و نشانه ها موثر هستند، همچنین رابطه ای نزدیک بین افکار و رفتار وجود دارد که آن ها را از هم متاثر می سازد(رایت و همکاران، 1390). عناصر شناختی این دیدگاه ریشه در فیلسوفان سوفسطائی دارد. از جمله «اپیک تتوس»[6] فیلسوف سوفسطائی یونان که می نویسد: «آنچه موجب آشفتگی انسان می شود حوادث نیستند، بلکه نظرگاه آنان درباره ی حادثه است»(رایت و همکاران ، 1390).

RSS
12
جدیدترین مطالب سایت
فواید در آغوش گرفتن

فواید در آغوش گرفتن

لئو بوسکاليا می گويد: روزی وقتی پس از سخنرانی عمومی، دوستی را که برای دیدارم آمده بود در آغوش گرفتم، آهی کشید و گفت: « چه احساس خوبی! مثل بازگشتن به خانه است، از سفری طولانی.»

کنش ذهنی ناخودآگاه

کنش ذهنی ناخودآگاه

فرض روانکاوانه کنش ذهنی ناخودآگاه از نظر ما ، از یک طرف ، اتساع عظیمی از جانگراییِ (animism) بدوی است که سبب می شود ما نسخه های بدل آگاهیِ خودمان را همه جا دور و برمان ببینیم و از طرف دیگر، گسترشی از تصحیحی است که کانت در دیدگاه ما نسبت به ادراک بیرونی اعمال کرد.

نگاهی به موج کودک آزاری های اخیر.....

نگاهی به موج کودک آزاری های اخیر.....

افزایش نرخ اخبار کودک ازاری در ماه های اخیر موجی از دل مشغولی های واقعی و نگرانی های غیر واقع بینانه را در میان اقشار مختلف در ورای والدین و افراد درگیر در حیطه کودک و نوجوان به راه انداخته است با احترام به این حساسیت های انسانی و تب و تاب موجود به رنج کودکان معصوم ...

سینما، روانشناسی و تحلیل رؤیای فیلم

سینما، روانشناسی و تحلیل رؤیای فیلم

سینما زندگی است، پرشور و جاری... سینما هویّت است، هویتی مستقل در بین ملل. سینما ارتباط است، ارتباطی ماندگار. سینما جان دارد و دنیای سینما، دنیای جادوگران و ساحره هاست، دنیای فانتزی های کودکانه، دنیای رنج، درد، شادی و زیبایی که دقایقی ...

کمال خواهی (Perfectionism)

کمال خواهی (Perfectionism)

"کمال خواهی" یعنی تعیین معیارهای بسیار سخت، که خود تحمیلی هستند و تلاش شدید و بی رحمانه برای دستیابی به آن ها، با وجود مشکلاتی که برای فرد ایجاد می کنند. فرد کمال خواه احساس ارزشمندی خود را تقریبا بر اساس میزان پیگیری و دست یابی به این معیارها تعیین می کند.

مرور مفهومی تروما

مرور مفهومی تروما

اختلال استرس پس از آسیب(PTSD :Post-traumatic stress disorder) از جمله اختلالاتی است که از نظر تاریخچه و سیر پر فراز و نشیب واژه گزینی از نظر تعریف، سبب شناسی، تشخیص، درمان و پیش آگهی بسیار پیچیده و متنوع است.

مدیریت خودکشی

مدیریت خودکشی

خودکشی، مرگِ ناشی از صدماتی است که شخص عمدا به خودش وارد می کند. قصد، فکر، آماده سازی، تلاش ناموفق یا ناکام در بررسی خودکشی مورد اهمیت هستند. شواهد نشان می دهند خودکشی بین افراد ۲۴-۱۵ سال سومین و در بین افراد ۴۴-۲۵ سال چهارمین علت مرگ است. همچنین مهم است بدانیم الگوی خودکشی در کشورهای مختلف متفاوت است.

طرح واره های ناسازگار اولیه (EMS)

طرح واره های ناسازگار اولیه (EMS)

طرحواره[1] ساختاری شناختی برای ادراک، ساماندهی، پردازش و بهره‌برداری از اطلاعات است. طرحواره‌ها در طی زمان نسبتاً ثابت می‌مانند و این منجر به شیوه‌های ثابت برای ادراک و استفاده از اطلاعات می‌شود. طرحواره‌ها در افراد با هم متفاوتند و همین سبب می‌شود که هر فردی اطلاعات را به شیوه ای خاص پردازش کند و رفتاری متفاوت با دیگران داشته باشد...

RSS