X

اخبار

اخبار و رویدادهای روانشناختی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرمانا

Attemtion Deficit Disorder

از نظر زیست شناختی در مغز فرد مبتلا به ADD چه می گذرد؟

روانشناس 0 1794 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

ازنظرزیست شناختی درمغزفرد مبتلا به ADD چه می گذرد؟                بسیاری ازصاحب نظران معتقدند ADD حاصل نقص در بدکارکردی زیست شیمیایی بدن است و مبتلایان فاقد میزان  مناسب  ناقل های عصبی در شکاف بین نورون های مغز/ سیناپس هستند. موضوع پیچیده ترازاین است. پژوهش های  مختلف  PET، SPECT، و نوارمغزنشان می دهند که علاوه برناهنجاری های زیست شیمیایی، ازنظرساختارنیزنسبت به  مغزافراد  سالم تفاوت هایی وجود دارد.   برخی تفاوت ها از نظر زیست شناختی در مبتلایان به ADD منجربه نشانه هایی مانند بیش فعالی، حواسپرتی، رفتارهای    تکانشورانه و پرخطر می شوند. این تفاوت های ساختاری در سه سطح مختلف فعالیت های مغز وجود دارند:

رویکرد شناختی - رفتاری

دیدگاه «شناختی- رفتاری» یا «شناختی» در اوایل دهه ی 1950 میلادی مطرح شد. طرح کلی و روش هایی که توسط آلبرت الیس[1]، آرون.تی بک[2]، دونالد مایکنبام[3] و سایر پژوهشگران به وجود آمد، به عنوان روشی کارآمد به طیف وسیعی از مشکلات روانشناختی و اختلال های روانی گسترش یافته است

روانشناس 0 4934 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

دیدگاه «شناختی- رفتاری» یا «شناختی» در اوایل دهه ی 1950 میلادی مطرح شد. طرح کلی و روش هایی که توسط آلبرت الیس[1]، آرون.تی بک[2]، دونالد مایکنبام[3] و سایر پژوهشگران به وجود آمد، به عنوان روشی کارآمد به طیف وسیعی از مشکلات روانشناختی و اختلال های روانی گسترش یافته است (فری[4]، 1391؛ فیرس و ترال، 1389؛ رایت، بسکو و تیز[5]، 1390؛ پروچاسکا و نورکراس، 1391؛ کری، 1389). مولفه های رفتاری مدل شناختی- رفتاری ریشه در فعالیت پژوهشگران بالینی در سال های دو دهه 1950 و 1960 دارد. طی این دو دهه نظریه های شرطی سازی کلاسیک پاولف و کنشگر اسکینر و سایر رفتارگراهای تجربی در مورد انسان و در مسائل بالینی مورد استفاده قرار گرفتند(رایت و همکاران، 1390). با گسترش پژوهش ها در این زمینه، برخی پژوهشگران برجسته رفتارگرایی از جمله آلبرت الیس و لوینسون و سایرین در صدد ادغام و یکپارچه سازی راهبردهای شناختی در برنامه های رفتاری برآمدند (رایت و همکاران، 1390). آرون بِک نیز از همان ابتدای طرح نظریه اش، استفاده از روش های رفتاری را مورد توجه و تاکید قرار داد. زیرا، به اعتقاد او، فنون رفتاری در کاهش علائم و نشانه ها موثر هستند، همچنین رابطه ای نزدیک بین افکار و رفتار وجود دارد که آن ها را از هم متاثر می سازد(رایت و همکاران، 1390). عناصر شناختی این دیدگاه ریشه در فیلسوفان سوفسطائی دارد. از جمله «اپیک تتوس»[6] فیلسوف سوفسطائی یونان که می نویسد: «آنچه موجب آشفتگی انسان می شود حوادث نیستند، بلکه نظرگاه آنان درباره ی حادثه است»(رایت و همکاران ، 1390).

RSS
جدیدترین مطالب سایت
روانشناسی در قاب سینما(نمایش و بررسی فیلم های کلاسیک و روز جهان از دیدگاه روانشناسی)

روانشناسی در قاب سینما(نمایش و بررسی فیلم های کلاسیک و روز جهان از دیدگاه روانشناسی)

شروع جلسات ماهانه از 16 آذر

فواید در آغوش گرفتن

فواید در آغوش گرفتن

لئو بوسکاليا می گويد: روزی وقتی پس از سخنرانی عمومی، دوستی را که برای دیدارم آمده بود در آغوش گرفتم، آهی کشید و گفت: « چه احساس خوبی! مثل بازگشتن به خانه است، از سفری طولانی.»

کنش ذهنی ناخودآگاه

کنش ذهنی ناخودآگاه

فرض روانکاوانه کنش ذهنی ناخودآگاه از نظر ما ، از یک طرف ، اتساع عظیمی از جانگراییِ (animism) بدوی است که سبب می شود ما نسخه های بدل آگاهیِ خودمان را همه جا دور و برمان ببینیم و از طرف دیگر، گسترشی از تصحیحی است که کانت در دیدگاه ما نسبت به ادراک بیرونی اعمال کرد.

RSS