X

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرمانا

درمان شناختی رفتاری وسواس(OCD) درمان شناختی رفتاری وسواس(OCD)
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرمانا برگزار می کند: دوره 16 ساعته جامع درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی جبری(OCD) با تدریس جناب آقای دکتر مجید...
کارگاه آموزشی کودک آزاری جنسی؛ فرمولبندی تا مداخله کارگاه آموزشی کودک آزاری جنسی؛ فرمولبندی تا مداخله
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرمانا برگزار می کند: کارگاه آموزشی جامع 1روزه ی کودک آزاری جنسی؛ فرمولبندی تا مداخله با تدریس دکتر حمید...
روانشناسی در قاب سینما(نمایش و بررسی فیلم های کلاسیک و روز جهان از دیدگاه روانشناسی) روانشناسی در قاب سینما(نمایش و بررسی فیلم های کلاسیک و روز جهان از دیدگاه روانشناسی)
جلسات ماهانه نمایش و بررسی فیلم های کلاسیک و روز جهان از دیدگاه روانشناسی با حضور خانم دکتر مائده آقایی پور روانشناس بالینی و خانم ریحانه عابدنیا...
کارگاه تحلیل رفتار متقابل (TA) کارگاه تحلیل رفتار متقابل (TA)
تحلیل رفتار متقابل (TA) ،راه حل عملی و آسان برای ایجاد تغییر در زندگیمان، شغل و روابطمان است، فقط باید یاد بگیریم چطور و چگونه؟ شروع کارگاه از 24...